Stödassistent till LSS serviceboende - PK1

Publiceringsdatum: 2018-05-24

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad är ny. Tillsammans arbetar drygt 2400 medarbetare med att skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar.
Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

LSS – serviceboende
Brukarfokus, stödjande insatser enligt brukarnas önskemål och behov samt motiverande bemötande som metod är några av verksamhetens kännetecken. Vi värdesätter ett genuint engagemang, initiativrikedom, lösningsfokus, kvalitetsmedvetenhet och ett reflekterande förhållningssätt. Att kunna arbeta självständigt och i grupp, samarbeta och visa på seriositet och ansvarsfullhet i uppdraget är några andra självklarheter för oss.
Målgruppen är högfungerande personer med autismspektrumtillstånd (aspergers).

Du är välkommen med din ansökan om du uppfyller kravprofilen samt upplever att du har de färdigheter, förhållningssätt och kompetenser som är beskrivna i annonsen.

Arbetsuppgifter

Som stödassistet har du ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda stödinsatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, §9:9.) och Malmö stads LSS-plan som förtydligar utförandet av dessa stödinsatser.

Du motiverar och stödjer brukaren i upprättandet av brukares genomförandeplan. Du utför vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren utifrån genomförandeplanen med målet att brukares välbefinnande, integritet och självbestämmande, delaktighet och självständighet ska öka.
Du ska följa gällande styrdokument, regler och rutiner, upprättade planer samt vara en resurs för implementering, utveckling och utvärdering av det pedagogiska arbetet och metoder inom verksamheten. Du stödjer brukaren i hens kontakter inom och utom verksamheten t ex brukarens nätverk och samarbetspartners. Du för social dokumentation utifrån genomförandeplaner och avvikande händelser.

Exempel på andra arbetsuppgifter är stöd i hanteringen av mediciner, hjälpmedel, upprätthållandet av god personlig hygien, städning, tvätt, matlagning etc.

Arbetstidsförläggning vardagar och helger med både dag-, kväll- samt sovande jourtjänstgöring.

Kvalifikationer

Nödvändiga kvalifikationer
För arbete som stödassistent krävs gymnasieutbildning med yrkesexamen från vård och omsorgsprogrammet, barn och fritidsprogrammet eller annan motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig.

Meriterande
Kunskap om och erfarenhet av arbetet med personer med aspergers, personer med högfungerande autism, psykisk ohälsa.
Högmeriterande är erfarenhet och kunskap i motiverande samtal med målgruppen, lågaffektivt bemötande, stödbehov vid psykisk ohälsa.
Hög förmåga att sätta sig in i målgruppens förutsättningar och livsvillkor. Likväl hög förmåga att nå, förstå och bemöta personer med aspergers.


Du ska, enligt fastställda arbetsmetoder och styrdokument kunna utföra arbetet självständigt men också i grupp samt ta egna lämpliga initiativ. Du har hög samarbetsförmåga och professionellt bemötande gentemot brukarna, kollegorna, anhöriga och andra samarbetspartners.
För att trivas i din yrkesroll behöver du ha mycket god självkännedom, självsäkerhet och en yrkesmässig mognad. Du ser möjligheter istället för hinder, är problemlösningsfokuserad och är nyfiken och öppen för förändringsarbete.

Det krävs en god datorvana och du ska kunna uttrycka dig väl i både tal som skrift. Erfarenhet av arbetet med målgruppen krävs.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde i september eller efter överenskommelse

Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: 2018-06-10

Referensnummer: 177-18-98

Kontaktpersoner

  • Andreas Karlsson
  • Sektionschef
  • 0768-801374

Fackliga företrädare

  • Kommunal
  • Sektion 4
  • 040-345504

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.

Ansökningshandlingar som inkommer till Malmö stad är allmänna handlingar och offentliga enligt offentlighetsprincipen.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen