Sektorchef, samhällsbyggnad

Strax norr om Göteborg längs Göta Älv ligger Ale kommun, med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 200 bostäder om året och frågar du nyinflyttade så är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar till att de valt Ale. Kalla det gärna livskvalitet.

I kommunen är vi 2 300 anställda som skapar möjligheter för Aleborna att följa sina drömmar.

Nu söker vi dig som vill driva det strategiska arbetet med samhällsbyggnadsfrågor och förverkliga planer och mål som stärker vår vision om Ale som en plats där det är lätt att leva!

Arbetsuppgifter:

Vi bygger just nu det nya Ale och kommunen rustar för att möta nya och ökande behov hos invånarna. I det arbetet har sektor samhällsbyggnad ett viktigt uppdrag att säkerställa en god boende- och livsmiljö i balans med en långsiktig hållbar utveckling för samhället i stort.
Sektorn har idag ett framgångsrikt samarbete med exploatörer och näringsidkare.

Inom sektor samhällsbyggnad jobbar cirka 100 personer med hög kompetens och ett stort engagemang. Här finns vana av att jobba process- och lösningsinriktat och en stor förståelse för hur den egna verksamheten hänger ihop med helheten och andras ansvarsområden. En organisationsöversyn visar bland annat att rutiner och styrdokument behöver ses över. Att införa byggherredriven planprocess är också aktuellt.

I din roll som sektorchef leder du arbetet inom miljö, plan och bygg, infrastruktur, gata och park, VA och renhållning. Till din hjälp har du dina underställda chefer som tillsammans med ekonom, verksamhetsutvecklare och HR-specialist utgör sektorns ledningsgrupp.
En central del i ditt uppdrag blir att införa och stödja en gemensam metodik för ledning och styrning. Det handlar bland annat om att förbättra processer och arbetssätt så att organisationen kan utvecklas och bli mer effektiv. Arbetet kräver ett långsiktigt och strukturerat förhållningssätt, men också en hög grad av kreativitet och förmåga att tackla tuffa utmaningar. Med den utgångspunkten finns stora möjligheter att driva förändring, skapa arbetsglädje och uppnå resultat.

Som sektorchef kommer du också ingå i förvaltningsledningen, vars uppgift är att under kommunchefens ledning driva den strategiska utvecklingen och samordna alla aktiviteter i Ale. Samarbete bedrivs även inom GR och andra externa nätverk.

Kvalifikationer:

Du är en ledare som har styrt och utvecklat större verksamheter, gärna inom offentlig sektor. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda chefer, förstår politiska processer och vet vad som krävs för att driva ärenden framgångsrikt i en politiskt styrd organisation. I din kompetensportfölj finns också en gedigen kunskap om byggbranschen och dess förutsättningar. Du är också insatt i relevant lagstiftning som förvaltningsrätt, PBL, Miljöbalken och andra lagar som påverkar förutsättningarna för samhällsbyggnad. Du förstår dessutom skillnaden mellan skatte- och taxefinansierad verksamhet som att VA och renhållning hanteras separat och hur dessa verksamheter drivs av olika lagrum och taxor.

Som person är du tydlig, rak och räds inte att fatta beslut. Dina medarbetare vet alltid var de har dig och du sprider trygghet, glädje och energi. Du har också god analytisk förmåga, kan överblicka komplexa processer och fattar de strategiska beslut som krävs för att driva din organisation och verksamhet i rätt riktning. Att planera, prioritera, arbeta målinriktat och följa upp resultat ser du som en självklarhet.

Vi vill att du brinner lite extra för kommunal förvaltning och tycker att samhällsbyggnad ska spela en central roll i att göra Ale till en ännu bättre plats att leva på. En plats där människor känner att deras behov står i fokus och där utvecklingen går i en positiv och hållbar riktning. Är det vad du vill också? Då tycker vi att du ska höra av dig snarast.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-24
Referensnummer: A849273

Andra uppgifter:

Månadslön. Individuell lönesättning.

I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan Career. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13, pia.strandh@cordovan.se

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.

Upplysningar lämnas av:

Pia Strandh
Rekryteringskonsult
Mobiltelefon: 073-340 92 13
E-post: pia.strandh@cordovan.se

Fackliga företrädare:

Fackliga representanter nås via kommunens kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster