Biträdande rektor till Gärdsåsskolans grundsärskola

Göteborgs grundskoleförvaltning omfattar 141 kommunala skolor och 44 fristående skolor med ca 56 000 elever. Omsättningen är ca 7,2 mdkr. Förvaltningen har ca 8 000 medarbetare och chefer som gemensamt utvecklar och förvaltar verksamheten till framtidens skola.

Grundskoleförvaltningen har tydligt fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning, för att stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorerna att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation med följande fokus:

- Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande.
- Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat.
- Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättning.

Arbetsuppgifter:

Göteborgs Grundskoleförvaltning bildades den 1 juli 2018 och är en av landets största utbildningsförvaltningar. Nu söker vi dig som vill utvecklas i uppdraget som biträdande rektor på Gärdsåsskolans grundsärskola.

Gärdsåsskolan är en årskurs 4-9 skola som ligger vid Kortedala torg med goda förbindelser. Det går sammanlagt ca 300 elever på skolan, fördelade inom grundsärskola, mellan- samt högstadium. På Gärdsåsskolan finns en kulturell och språklig mångfald. Eleverna har olika bakgrund, de kommer från olika delar av världen och levnadsförhållandena skiftar. I skolan möts de på lika villkor. Vi vill att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet som hjälper barnen att bli trygga, kreativa och nyfikna samt att du delar vår vision om en skola på barnens villkor. Skolan arbetar utifrån Monroepedagogiken och med tydlig IT-profil med inriktning mot media.

Du kommer som biträdande rektor att ha ansvaret för utvecklingen av grundsärskolan 1-6 (GS1-6). Gärdsåsskolans grundsärskola startade som en "mini-filial" under ht-18 och riktar sig till grundsärskoleelever inom låg och mellanstadiet. Uppstartsfasen för grundsärskolan gör att det behövs extra kompetensutveckling inom området samt omvärldsbevakning och benchmarking. Inför läsår 19/20 kommer verksamheten att utökas.

Som biträdande rektor ansvarar du, tillsammans med rektor, för den dagliga verksamheten. I tjänsten ingår arbetsmiljö- och personalansvar. Du bidrar till ett gott arbetsklimat, där arbetet för elever och medarbetare präglas av lust att lära, framåtanda och delaktighet. I uppdraget ingår även att, i nära samverkan med rektor, vara drivande i det systematiska kvalitetsarbetet samt att ansvara för att verksamheten drivs enligt gällande styrdokument och mot uppställda mål.

Du kommer att ingå i ett välfungerande team med kollegor där vi har ett gott och roligt samarbete. I rollen som biträdande rektor får du stöd av bland annat skolans elevhälsoteam, administration, skolintendent och arbetslagsledare. Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en högskoleexamen gärna inom det pedagogiska området. Meriterande är om du har tidigare chefs- och ledarerfarenhet samt genomgått rektorsutbildningen. Du är väl förtrogen med grundskolans styrdokument, i synnerhet för grundsärskolan. Önskvärt är även att du har erfarenhet av grundsärskoleverksamhet.

I din roll som biträdande rektor har du ett tydligt och nära ledarskap där du motiverar, inspirerar och stöttar dina medarbetare till att nå önskade resultat. Du drivs av tydligt definierade mål och har förmåga att kommunicera ut dem i organisationen samt följer upp att de nås. Som person är du lyhörd vilket innebär att du är öppen och tillmötesgående mot din omgivning samt visar respekt, hänsyn och omtanke. Du har en helhetssyn och kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.

Välkommen med din ansökan till Gärdsåsskolan!

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-13
Referensnummer: G19/82

Andra uppgifter:

Intervjuer kommer i största möjliga mån hållas fredag 22/2.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta kan beställas på Polisens hemsida.   
 
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.  

Vi tar endast emot ansökningar via vårt system
Visma Recruit i enlighet med GDPR.

Upplysningar lämnas av:

Robert Svensson
Rektor
Mobiltelefon: 0722-558079

Fackliga företrädare:

Thomas Johansson
Saco Sveriges skolledarförbund
Telefon: 031-368 57 59

Kristin Arplöw
Lärarförbundet Skolledare
Telefon: 031-366 07 29

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster