Område funktionsvariation söker nya medarbetare

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med ca 26 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 3 verksamheter; Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg samt Funktionsvariation.

Funktionsvariation regleras av bland annat LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionsvariationer och socialtjänstlagen (SoL). Insatserna utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet. Gruppbostäder/boendestöd, daglig verksamhet, korttidsboende, och olika avlastningsformer är några av stödfunktionerna. Alla instanser i kedjan bidrar till ett kvalitativt och tryggt stöd för personer med funktionsvariation.

Arbetsuppgifter:

Vi söker medarbetare, personal till särskilt boende inom kommunens funktionsvariationsområde. Boendeformen är med inriktning stöd och insatser till personer som har psykiska och fysiska funktionsvariationer. Stödet ska kännetecknas av god etik och värdigt bemötande.

Arbetsuppgifterna innebär exempelvis:
• att ge det stöd den enskilde behöver för att klara sitt vardagsliv
• att motivera och stötta till en meningsfull tillvaro
• att bistå den enskilde att upprätta och/eller skapa sociala nätverk
• att medverka till att de insatser som ges är av god kvalitet
• att dokumentera och utforma genomförandeplan
• att samordna och samverka med interna och externa samverkansparter
• att arbeta som kontaktperson med ansvar för
• att hålla i möten med brukare, nätverk, god man, förvaltare och anhörig.

Tillsammans med dina kollegor, samordnare och med enhetschef kommer du att bidra med utveckling av verksamheten. Du kommer att delta på arbetsplatsträffar, och i handlednings- och utbildningssatsningar.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med stora möjligheter att vara med och påverka utvecklingen. Vi vet att ha roligt på arbetet är en framgångsfaktor för att trivas, likaså tillit till kollegor.

Du arbetar dag, kväll och helg.
I Stenungsund används schema -och samplaneringssystemet Time Care Planering vilket innebär att du eventuellt kan komma att arbeta på fler arbetsplatser.
Vi intervjuar löpande under ansökningstiden , så ansök idag!

Arbetstid: Schema Dag/kväll/helg

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är stödassistent, stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

För anställning som stödassistent krävs en gymnasial utbildning, undersköterska eller barnskötare, för tjänsten som stödpedagog krävs en eftergymnasial specialisering om minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng med adekvat inriktning för yrkesområdet. Tjänsten kräver god kunskap och erfarenhet av arbete med våran målgrupp inom funktionshinder, personer som har kognitiva funktionsnedsättningar och psykiska funktionsnedsättningar.

Du är en stabil och flexibel person och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån den enskildes behov, dagsform och problematik. Du är tydlig, konsekvent och tålmodig.

Vi lägger stor vikt vid att du har en god samarbetsförmåga och att du ser arbetsteamet som en del av helheten där du ingår som en del. Du behöver följa uppgjorda planer och överenskommelser samt kunna arbeta målinriktat.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B- körkort krävs.

Provanställning kan komma att tillämpas upp till 6 månader.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Deltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Deltid 75-100%.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-01-13
Referensnummer: A837616

Andra uppgifter:

Vi undanber oss vänligen, men bestämt, kontakt med försäljare av rekryteringstjänster, i denna annonsering.

Upplysningar lämnas av:

Elisabeth Andersson
Enhetschef Hasselknuten
Telefon: 0303-73 87 31
E-post: elisabeth.e.andersson@ stenungsund.se

Camilla Dutof
Samordnare
Telefon: 0303-73 26 92
E-post: camilla.formunt@ stenungsund.se

Fackliga företrädare:

De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Telefon: 0303-73 00 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster