Vi söker sekreterare till BoLSS

Tillbaka

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Arbetsuppgifter:

Som sekreterare ansvarar du för tilldelning av bostad för brukare som blivit beviljade insatsen boende med stöd och service enligt LSS.
I ditt uppdrag ingår att handlägga boendeansökningar och besluta om anvisning av bostäder.
I arbetet kommer du att skapa och upprätthålla kontakter för informationsutbyte kring såväl brukarbehov som tillgängliga och planerade bostäder. Du kommer att ha kontakt med biståndshandläggare och chefer för boendeverksamheter inom Malmö stad.
Du kommer också att samarbeta med externa vårdgivare när det gäller placeringar och uppföljningar utav dessa.

Andra arbetsuppgifter är hantering av hyresavtal och lägenhetsregister, sammanställning av uppgifter om behov av boende samt rapportering och uppföljning av statistik.

Du arbetar både enskilt och tillsammans med kolleger.

Kvalifikationer:

Socionomutbildning eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning.
Utbildning i brukarorienterade metoder såsom lågaffektivt bemötande och tygliggörande pedagogik är meriterande.

Du har erfarenhet av och kunskap om LSS-verksamhetens målgrupper.
Du trivs med att arbeta självständigt och under eget ansvar.
Ditt förhållningssätt är positivt och du stimuleras av att delta i eller driva utvecklingsarbete, gärna i samarbete med både interna och externa aktörer.
Du har en god pedagogisk förmåga och förmåga att förmedla dig såväl muntlig som skriftligt i olika sammanhang.
Du har god administrativ förmåga.
Du har erfarenhet av att sammanställa och analysera statistik.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-04-08

Arbetsgivarens referensnummer: 177-19-69

Upplysningar lämnas av:

Jenny Hellstrand
Sektionschef
Telefon: 0768-561085

Facklig(a) företrädare
Kristina Ekholm
Vision
Telefon: 040-344834

Akademikerförbundet
SSR/Saco
Telefon: 040-345116
E-post: akademssr@malmo.se

Tillbaka