Socialsekreterare till vuxenenheten SDF Centrum

CENTRUM är en av tio stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Stadsdelen Centrum omfattar områdena Krokslätt, Guldheden, Landala, Vasastaden, Johanneberg, Lorensberg, Heden, Inom Vallgraven, Stampen samt Gårda. Vi är drygt 2 000 anställda som arbetar tillsammans för att erbjuda allt från förskola till äldreomsorg för Centrums 60 000 invånare. Målet är ett bra liv för alla människor i Centrum.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning bland våra medarbetare tillför verksamheten.
I vårt arbete utgår vi från Göteborgs stads fyra förhållningssätt:

• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt


Arbetsuppgifter:

Vår målgrupp är vuxna personer över 20 år med en missbruks- och beroendeproblematik och/eller annan social problematik, såsom bostadslöshet, samt personer som söker skydd eller stöd utifrån våld i nära relation. Enheten har huvudansvaret på sektorn för våld i nära relationer (VINR) och för det vräkningsförebyggande arbetet i stadsdelen.

Vuxenenhetens huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Enhetens uppdrag är att utreda, analysera och bedöma behov, bedriva motivationsarbete samt att bereda och fatta beslut. Vi ansvarar även för uppföljning och utvärdering av pågående biståndsinsatser.

Vuxenenheten består av enhetschef, två 1:e socialsekreterare, fem socialsekreterare med inriktning missbruk, tre socialsekreterare som arbetar med boendefrågor, tre socialsekreterare i en mottagningsfunktion, fyra behandlingsassistenter och två boendekonsulenter.

Kvalifikationer:

Socialsekreterarna på vuxenenheten arbetar med ett kvalificerat utrednings- och förändringsarbete riktat mot missbruk- och boendefrågor. Aktuell tjänst är förlagd i missbruksgruppen. Där handlägger du och följer upp bistånd i form av institutionsvård, öppenvård och socialt boende med stöd av såväl SoL- som LVM-lagstiftningen.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och självständigt arbete. All personal har extern processhandledning och intern metodhandledning i grupp.

Vi använder oss av intervjumetoden ASI (Addiction Severity Index) och insatserna följs upp med hjälp av UBÅT (Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder för ASI-användare).

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillsättningen sker snarast eller efter överenskommelse.
Tidsbegränsat till: 2019-12-31

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-12
Referensnummer: A845329

Andra uppgifter:

Vi undanber oss vänligen men bestämt alla typer av erbjudanden om stöd i rekrytering och annonsering.

Vi kommer löpande att kalla till intervju under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!

Upplysningar lämnas av:

Annette Lidfeldt
Enhetschef
Telefon: 031-3657443

Fackliga företrädare:

Jesper Lindeberg
Akademikerförbundet SSR
Telefon: 031- 3669149

Jill Kaighin
Vision
Telefon: 031-365 75 62

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster