Enhetschef Planenheten

Tillbaka

Lerum är i ett expansivt skede och mycket är på gång, detta berör inte minst verksamhetsområde samhällsplanering där planenheten ingår. Verksamhetsområdet samhällsplanering som är en del av sektor samhällsbyggnad, inrymmer utöver planenheten även mark- och exploatering och projekt.
På planeheten arbetar idag nio medarbetare som ansvarar för handläggning av detaljplaner, områdesbestämmelser och planbesked samt samverkan med övriga enheter som är en del av samhällsbyggnadsprocessen. Ett exempel är projektet Aspen strand där vi ska förverkliga ett tävlingsresultat från Europan 10 och ett konsortium med tre fastighetsbolag har bildats.
Läs mer på kommunens hemsida: http://www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/pagaende-detaljplaner-och-program2/Lerum/Aspen-Strand/

Arbetsuppgifter:

Som enhetschef har du ansvar för ekonomi, personal och utveckling av verksamheten i enlighet med antagna styrdokument samt har ett tydligt invånarperspektiv.

I rollen är ett bra samverkansarbete med övriga områden inom sektorn och kommunens andra verksamheter avgörande, men fokus ligger givetvis på att leda och styra din verksamhet.
Du har en aktiv del i Lerums kommuns samhällsutveckling och med hjälp av kompetenta och engagerade medarbetare driva intressanta projekt tillsammans med aktuella intressenter och samverkansparter både internt och externt.

Kvalifikationer:

Förmågan att utveckla samhällsbyggnadsprocessen är central. Det kommer därför att krävas nytänkande och mod att pröva olika metoder så att kommunen kan svara upp mot de höga ambitioner som finns inom planproduktionsområdet. Lika viktigt är att stärka enheten så att medarbetare känner tillit och kan utvecklas i takt med de krav och utmaningar som råder.

För att lyckas krävs att du är en strukturerad ledare som är tydlig och lyhörd samt har god kommunikativ förmåga. Du är bra på att samverka både internt och externt samt inspirera dina medarbetare för att tillsammans hitta lösningar och tänka nytt för en bra helhet.

Du gillar att arbeta i en politiskt styrd organisation och förvekliga de mål och uppdrag som finns på ett hållbart sätt.

Du har högskoleutbildning och flera års erfarenhet av ledarskap inom planområdet.
Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete.

Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-04-22

Arbetsgivarens referensnummer: A860043

Upplysningar lämnas av:

Annika Sjöberg
Sektorschef Samhällsbyggnad
Mobiltelefon: 0727-071 220
Telefon: 0302-52 12 20
E-post: annika.sjoberg@lerum.se

Facklig(a) företrädare
Henrik Ohlson
Planarkitekt
Mobiltelefon: 0761- 281 584
Telefon: 0302-52 11 48
E-post: henrik.ohlson@lerum.se

Tillbaka