Verksamhetschef förskola

Tillbaka

Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi Alingsås! Och du, Göteborg ligger bara 30 minuter bort med tåg.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola, familjedaghem, fritidshem, grundskola och grundsärskola åk F-9. Verksamheten består av 30 förskolor, 17 grundskolor varav tre skolor är högstadieskolor, en skola är F-9 och övriga skolor är F-6. Barn- och ungdomsförvaltningen omfattar närmare 1800 barn i förskolan och 4000 elever i skolan. I verksamheten arbetar cirka 1000 medarbetare.

Ditt ledarskap ska genomsyras av ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap. Du ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi inom uppdragsområdet.

I Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar vi utifrån ett systemiskt förhållningssätt.
Viktiga ledord i det systemiska arbetet är styrkebaserat, samskapande och genuin nyfikenhet, med ett ledarskap som bygger på dialog och kommunikation samt tillit och friutrymme.

Arbetsuppgifter:

Ditt huvudansvar kommer att vara förskola. Förskolan i Alingsås är i ett förändringsarbete med att utveckla förskolans organisation och forma mindre barngrupper, utifrån LpFö18 och skolverkets rekommendationer om barngruppernas storlek. Den här processen kommer du att leda vidare. Du kommer också att ha en aktiv roll i att utveckla verksamheten för förvaltningens barn och elever i ett 1-16 års perspektiv. Du kommer att ingå Barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp vilken leds av förvaltningschefen. I dina arbetsuppgifter som verksamhetschef ingår bl.a. att

- driva utveckling och förändringsarbete i förskolan
- vara arbetsledare och chef för förskolechefer samt rektorer
- samordna övergripande personal- och arbetsmiljöfrågor
- leda huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
- ha kontakt med olika myndigheter inom verksamhetsområdet
- ha kontakt med vårdnadshavare och allmänhet
- arbeta med operativa och strategiska frågor inom verksamhetsområdet
- ha kontakt med fristående förskolor och ansvara för insyn/tillsynsarbete gällande fristående förskolor
- vara föredragande inför barn- och ungdomsnämnden

Alla arbetsuppgifter som kommer att ingå i tjänsten är inte fastlagda då en förändrad fördelning av uppgifter kan ske utifrån ledningsgruppens samlade kompetens.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har ledarerfarenhet. Du skall ha en högskoleutbildning inom pedagogik eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha erfarenhet av att arbeta inom förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Meriterande är om du har erfarenhet från både förskola och skola samt av att direkt eller indirekt leda andra chefer. Du behöver ha förståelse för arbetet i en politisk styrd organisation och vilja verka i en politiskt styrd organisation. Du är väl förtrogen med styrdokument, skollag och gällande lagstiftning och förordningar. En god förmåga att arbeta med digitala verktyg förutsätts. Du är analytisk, strategisk, lyhörd, tydlig och du innehar en god samarbetsförmåga.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Offentliga jobb.

Vi gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-04-03

Arbetsgivarens referensnummer: A860034

Upplysningar lämnas av:

Helena Balte
Förvaltningschef
Telefon: 0322-616341
E-post: helena.balte@alingsas.se

Facklig(a) företrädare
Facklig företrädare nås via växeln, 0322-616000

Tillbaka