Skolkurator till Alströmergymnasiet

Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi Alingsås! Och du, Göteborg ligger bara 30 minuter bort med tåg.

Arbetsuppgifter:

Alströmergymnasiet i Alingsås kommun är en stor gymnasieskola med ca 1200 elever fördelade på 12 nationella program,
gymnasiesärskolan samt introduktionsprogrammet där också språkklasser för nyanlända elever ingår.

Gymnasiet är indelad i 5 sektorer med en rektor som chef i varje sektor och tillsammans är vi drygt 180 medarbetare på skolan. Organisatoriskt ligger Elevhälsan direkt under chefen för verksamhetsområde "Utbildning" inom Kultur- och Utbildningsförvaltningen.

Tjänsten innebär att du som skolkurator bidrar till att eleverna når kunskapsmålen samt arbetar förebyggande och främjande för elevers hälsa och lärande. Detta tillsammans med elevhälsoteamet, rektorer och övrig personal.

Det övergripande målet för skolkuratorernas arbete är att bidra till ökad trygghet och trivsel hos eleverna. Som skolkurator på Alströmergymnasiet ingår du i skolans elevhälsoteam som även omfattar 3 skolsköterskor, 1 skolpsykolog, specialpedagoger samt speciallärare. Vi är en grupp som trivs ihop och arbetar prestigelöst och stöttande gentemot varandra.

Tjänsten innebär bland annat:
• ett konsulterande och stöttande förhållningssätt gentemot våra arbetslag och pedagoger
• att stödja verksamheten kring sociala och psykosociala ärenden
• rådgivande, stödjande samtal med enskilda elever och deras familjer
• att utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever samt tillföra ett socialt och psykosocialt perspektiv i skolans elevhälsoarbete
• att initiera och medverka i anmälningar till socialtjänst och förmedla kontakt med exempelvis psykiatri och andra samverkande aktörer
• att delta i skolans trygghetsarbete med upprättande av likabehandlingsplan samt utreda kränkningsanmälningar
• att genomföra sociala utredningar, exempelvis gällande mottagande i gymnasiesärskola
• att bidra med analyser kring elevers behov


Kvalifikationer:

Du har en socionomexamen. Du har en flerårig yrkeserfarenhet som socionom. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom skolan och/eller tidigare socialt arbete med barn och ungdomar. Du har erfarenhet av att handleda grupper/individer samt har kunskap om barn/ungdomar i behov av särskilt stöd.

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och i det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmodeller samt djupa kunskaper om barn och ungdomar, deras utveckling och deras situation i samhället. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Här ingår också kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag.

I rollen som skolkurator hos oss är det viktigt att du har förmågan att se elevers olika behov och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du väljer att se möjligheter istället för hinder, har en öppen attityd och ett inkluderande förhållningssätt. I arbetslaget är du trygg, stabil och en entusiastisk medarbetare. Du har en god förmåga att samarbeta och skapa goda och förtroendefulla relationer med både elever, kollegor och föräldrar.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Tidsbegränsat till:  Vi tillämpar löpande intervjuer under ansökningstiden. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-24
Referensnummer: A848017

Andra uppgifter:

Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Offentliga jobb.

Vi gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag.

Upplysningar lämnas av:

Dennis Pavlovic
Utbildningschef
Telefon: 0322-61 65 12
E-post: dennis.pavlovic@ alingsas.se

Fackliga företrädare:

Maja Dahlberg
Skolkurator
Telefon: 0322-61 64 90
E-post: maja.dahlberg@alingsas.se

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster