Sannaskolan söker Förstelärare i Matematik och NO

Göteborgs grundskoleförvaltning omfattar 141 kommunala skolor och 44 fristående skolor med ca 56 000 elever. Omsättningen är ca 7,2 mdkr. Förvaltningen har ca 8 000 medarbetare och chefer som gemensamt utvecklar och förvaltar verksamheten till framtidens skola.

Grundskoleförvaltningen har tydligt fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning, för att stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorerna att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation med följande fokus:

- Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande.
- Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat.
- Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättning.

Arbetsuppgifter:

Vår verksamhetsidé är ett lärande med alla sinnen, där alla trivs och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla på skolan tar ansvar och bidrar till en god anda. Vi vill att skolan ska genomsyras av hälsa i sin vidaste bemärkelse och tar tillvara det som närmiljön erbjuder i form av kulturliv och rekreationsytor.

Vi vill stödja eleverna så att de förbereds väl inför framtiden. Eleverna har tillgång till moderna verktyg som datorer och undervisningen sker i salar som är välutrustade. Att elever ska förberedas för en framtid där de lyckas är vår främsta målsättning.

Sannaskolan har påbörjat ett långsiktigt arbete med skolmodellen PALS. PALS är en modell som riktar sig till skolans personal och ska ge verktyg till att hantera skolvardagen med eleverna på ett så bra sätt som möjligt. PALS är en norsk förkortning av Positiv, Atferd, Läringsmiljö, Samhandling.

Till Sannaskolan söker vi nu en erfaren och engagerad Förstelärare i Matematik och NO.
Uppdraget är att som klasslärare undervisa i en av våra årskurser F-6 och arbetsuppgifterna är att leda och utveckla undervisningskvaliteten för att nå hög måluppfyllelse. Vi ser att du är en tydlig ledare med god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med föräldrar, elever och kollegor.

Du kommer att vara med och dela på ansvaret för utvecklingen mot ett alltmer språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt en formativ undervisning. Du visar en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Därutöver är uppdraget att stödja, inspirera och coacha andra lärare för ökad spridning av erfarenheter och goda exempel.

Du initierar ämnesutveckling och utvecklar de didaktiska delarna av undervisningen tillsammans med dina kollegor. Du följer forskning som är relevant för skolan och bidrar till att din skola arbetar med att utveckla kvalitet inom undervisningen. Du som förstelärare förväntas också aktivt bidra till spridning och utveckling av goda exempel och modeller inom stadsdelen för ökad måluppfyllelse för skolans alla elever.

Hos oss på Sannaskolan möts du av elever och personal med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Vi har en trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. Pedagogerna arbetar i arbetslag där de samarbetar kring eleverna så att eleverna ska känna sig trygga och ha flera pedagoger de kan vända sig till.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är behörig lärare för undervisning för grundskolans yngre åldrar.
Du har visat en särskild god förmåga att förbättra elevers studieresultat och har ett starkt intresse och engagemang för att utveckla undervisningen. Du arbetar med förändring, nya idéer och metoder. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, vilket innebär att du skapar bra möten med både individer och grupper. Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument inom skolområdet.
För att söka tjänst som förstelärare krävs det att du kan bifoga lärarlegitimation och intyg från rektor på minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning, inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.

Har du erfarenhet av arbete med nyanlända elever ser vi det som meriterande. Ett plus är om du har goda kunskaper kring användandet av digitala verktyg i lärprocesser.

Du har bra samarbete med chefer och kollegor och är en uppskattad medarbetare.Du tar gärna egna initiativ och har lätt för att snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån olika omständigheter.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-01-13
Referensnummer: G18/763

Andra uppgifter:

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. 
Vi tar endast emot ansökningar via vårt system Visma Recruit i enlighet med GDPR.

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.
 
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
 

Upplysningar lämnas av:

Alan Navberg
Rektor
Telefon: 031-365 82 64

Fackliga företrädare:

Henrik Persson
Lärarnas Riksförbund
Telefon: 031-367 29 50

Marie Kärrå
Lärarförbundet
Telefon: 031-7015521

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.



<< Tillbaka till listan över lediga tjänster