Förskolechef

Nu söker vi en förskolechef i ett delat ledarskap till Almekärrsenhetens. Den består av fem förskolor, Ekeredsvägens förskola, Ekollonvägens förskola, Rydbergs förskola, Bygrindens förskola och Timmeråsens förskola med tillhörande bussförskola. På enheten är det ca 310 barn och ca 55 pedagoger. Två förskolechefer bildar ett ledningsteam med gemensamt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet utifrån enhetens vision. Respektive förskolechef ansvarar för barn och personal på sin förskoleenhet. Vi har gemensamma APT, studiedagar och alla kompetensutveckling sker gemensamt. Vi ger möjligheter för individers lärande i samspel med varandra, miljön, material, styrdokument och aktuell forskning.

På Almekärrsenheten arbetar vi med inspiration från Reggio Emilia vilket för oss betyder meningsskapande projekterande förhållningssätt. Idag finns ett väl inarbetat systematisk kvalitetsarbete som bygger på styrdokument och Reggio Emilia filosofin. Vi har på lite olika sätt samarbete med Reggio Institutet och just nu är det stort fokus på en fördjupad förståelse av pedagogisk dokumentation och estetiska lärprocesser. Varje år åker ett antal pedagoger till Italien och Bassa Reggiana Denna resa anordnas av Barnpedagogiskt forum.
På enheten finns en förskollärare med särskilt uppdrag/pedagogista på 100% och två Reggiosamordnare på 10% vardera. På enheten finns även 100% specialpedagog och 100% administratör.

Arbetsuppgifter:

Du deltar aktivt i Sektor lärandes gemensamma arbete och ingår i sektorns gemensamma ledningsgrupp under ledning av verksamhetschefer för förskola och grundskola. Dessa ledningsgrupper behandlar det pedagogiska ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet. Du förväntas även delta i den pågående satsningen kring aktionsforskning som bedrivs bland Lerums rektorer och förskolechefer i syfte att få syn på och utveckla sitt eget pedagogiska ledarskap. Du deltar även i den områdesgrupp som arbetar för gemensamma frågor i området. Som förskolechef har du verksamhets- personal- och ekonomiansvar inom ditt område.

Kvalifikationer:

Vi söker en förskolechef med vilja och hög ambition att leda pedagoger och utveckla Almekärrs förskolor enligt det systematiska kvalitetsarbetet. Du vill få möjlighet att vara i ett större sammanhang och ser fram emot att leda i team. Du har pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av ledarskap.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2019-05-20

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-17
Referensnummer: A846629

Andra uppgifter:

Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete.

Inom kommunens verksamheter arbetar cirka
3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Ann Blom
Verksamhetschef
Telefon: 0302-521036
E-post: ann.blom@lerum.se

Karin Persson
Verksamhetschef
Telefon: 0302-521037
E-post: karin.persson@lerum.se

Fackliga företrädare:

Mattias Johansson
Kommunal
Telefon: 0302-521529
E-post: mattias.johansson@ lerum.se

Tommy Karlsson
Lärarförbundet
Telefon: 0302-71193
E-post: Tommy.Karlsson2@lerum.se

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster