Rektor resursskola/ Enhetschef elevhälsa och utveckling

Sektor lärande i Lerums kommun startar en resursskola årskurs 1-9, med begränsad antagning av elever inom autismspektrum som har omfattande behov av särskilt stöd. Resursskolan ska erbjuda specialistkompetens och anpassade lärmiljöer. Resursskolan kommer att ta emot elever från hela Lerums kommun och vara förlagd i Stenkullen. Samverkan sker med närliggande skola. Resursskolan förväntas starta under våren 2019 med egen personal och elevhälsa samt egna lokaler.

Resursskolans arbete utgår från det systematiska kvalitetsarbetet där man tydligt preciserar vilka områden för utveckling som finns på enheten. Att utveckla elevernas kunskapsnivåer för att nå ökat resultat är ett fokusområde som ligger till grund för enhetens arbete med att stärka undervisningskvalitén.
Följ denna länk för att se mer om hur vi i Lerum arbetar inom grundskolan:
https://www.youtube.com/watch?v=_9QYyEz3xQ4&feature=youtu.be

Tjänsten är delad, dels ansvarig rektor för den nystartade resursskolan och den andra delen enhetschef med ansvar för centrala elevhälsofunktioner och processer inom förskola, grundskola och grundsärskola.

Arbetsuppgifter:

I ditt uppdrag som rektor för resursskolan ingår att starta upp och organisera verksamheten, rekrytera personal och i övrigt fatta de beslut som behövs för skolenhetens drift och utveckling. Rektorn för resursskolan kommer efter uppstart att arbeta både strategiskt och operativt i syfte att utveckla en hög kvalitativ verksamhet för skolans elever.

Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande. I uppdragen ingår stöd till enskilda skolenheter och arbete med gemensamt prioriterade utvecklingsområden som identifierats inom sektorn samt att driva utvecklingsarbete kring satsningar initierade på kommunal och nationell nivå.
Det sker genom strukturerade former av erfarenhetsutbyte, genom olika former för kollegialt lärande, grundat i forskning och beprövad erfarenhet, i olika nätverk och forum. Enheten arbetar också stödjande och förebyggande utifrån specifika behov i elevhälsoarbetet, för barn, elever och ungdomar i alla åldrar. Du kommer i ditt uppdrag främst att ansvara för den del som berör elevhälsoarbetet.

Du har i båda chefsuppdragen verksamhets- personal- och ekonomi ansvar. Du har ansvar för enheternas systematiska kvalitetsarbete och förväntas arbeta i nära samverkan med kommunens förskole- och skolenheter och deltar aktivt i Sektor lärandes gemensamma arbete.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som med vilja och ambition kan utveckla och leda en skola med specialistkompetens och som också kan leda funktioner som ska ge skolenheter stöd i inkluderingsarbete och att skapa goda lärmiljöer för alla elever. Du ska pedagogisk utbildning och bakgrund och meriterande är erfarenhet av pedagogiskt ledarskap. Kompetens inom det specialpedagogiska området är en förutsättning.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2019-05-01

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-19
Referensnummer: A841328

Andra uppgifter:

Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete.

Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Ingela Andersson
Verksamhetschef
Mobiltelefon: 0736883531
Telefon: 0302-521485
E-post: ingela.andersson@lerum.se

Karin Persson
verksamhetschef
Telefon: 0302-521037
E-post: karin.persson@lerum.se

Fackliga företrädare:

Fackliga företrädare nås via kommunens växel
Telefon: 0302-52 10 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster