Pedagogisk barnomsorg - dagbarnvårdare

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med ca 26 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Familjedaghemmen är en del av kommunens verksamhet för barn i åldern 1-5 år och organiseras inom förskolans ansvarsområde. Familjedaghem är ett alternativ till förskola för de vårdnadshavare som önskar denna omsorgsform för sitt/sina barn. Verksamheten har andra krav, och verkar under andra förutsättningar, än förskolan.

Familjedaghem - pedagogisk omsorg vänder sig till familjer som prioriterar en familjelik pedagogisk omsorg för sitt barn under den tid föräldrar arbetar, söker arbete, studerar eller är föräldralediga.

Dagbarnvårdargrupperna träffas gruppvis i en lokal tillsammans med sina dagbarn en gång i veckan. I lokalen arbetar man efter åldersinriktade aktiviteter såsom skogsskolan för 4-5 åringar, besök på Sundahallen, skogen runt, teater mm. Dessa träffar fyller en viktig funktion när det gäller samverkan mellan såväl barn som vuxna.

Arbetsuppgifter:

Att arbeta som dagbarnvårdare /pedagogisk omsorg innebär att ta emot andras barn i sitt eget hem samt bedriva pedagogisk omsorg i enlighet med skollagens krav.

Som dagbarnvårdare har du ensamt ansvar för en grupp barn men samarbetar också med andra dagbarnvårdare i samband med olika aktiviteter.

Dina arbetsuppgifter är att ge barnen trygga och stimulerande dagar med allt från måltider, omvårdnad till olika pedagogiska aktiviteter både ute och inne. Som dagbarnvårdare arbetar du efter Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg samt förskolans läroplan som är vägledande. Hemmet måste vara lämpligt ur säkerhetssynpunkt och arbetsmiljöhänseende.

Omkostnadsersättning som ersätter bland annat kostnaderna för barnens måltider utgår beroende på barnens vistelsetid under dagen.

Kvalifikationer:

Du har Barnskötarutbildning samt erfarenhet av pedagogiskt arbete på förskola eller inom pedagogisk omsorg med barn 1-5 år. Du bör besitta goda kunskaper kring barns utveckling och lärande samt kunna dokumentera varje barns utveckling.

Vi tror att du har en god digital kompetens då vi använder oss av digital dokumentation i olika former.

Du har en god kunskap kring måltidens betydelse och serverar en näringsriktig kost.

Vi vill att ditt hem är rökfritt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde i mars 2019. Avser Jörlandaområdet.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-01-31
Referensnummer: A842122

Andra uppgifter:

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysningar lämnas av:

Ros-Mari Niklasson
Förskolechef
Telefon: 0303-732029
E-post: ros-mari.niklasson@ stenungsund.se

Fackliga företrädare:

De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Telefon: 0303-73 00 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster