Förvaltningsdirektör Konsument- och medborgarservice

Enklare vardag i en hållbar och öppen stad är vår vision! Konsument- och medborgarservices målsättning är att underlätta för boende, besökare eller företagare som behöver kontakta Göteborgs Stad. Vi samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Det innebär att vi ansvarar för Göteborgs Stads kontaktcenter, utvecklar service och e-tjänster, samordnar och utvecklar digitala kanaler samt ger rådgivning inom konsument, budget- och skuldfrågor. Dessutom arbetar vi med frågor kring hållbar konsumtion och Fairtrade City Göteborg. Vi ansvarar även för stadens överförmyndarverksamhet. Konsument- och medborgarservice är en av Göteborgs Stads fackförvaltningar. Förvaltningen är i ständig utveckling och idag arbetar drygt 200 medarbetare inom ett tiotal olika verksamhetsområden.

Arbetsuppgifter:

Nu söker vi en ny förvaltningsdirektör som tillsammans med förvaltningens kompetenta medarbetare vill leda Göteborgs Stad in en spännande framtid.

Som förvaltningsdirektör på konsument- och medborgarservice får du möjlighet att leda både verksamheter som har funnits länge i staden och som står inför spännande utveckling och verksamheter med uppdrag som är relativt nya för staden och spelar en viktig roll för hela stadens utveckling av service till boende, besökare och företagare.

Förvaltningsdirektören på Konsument- och medborgarservice har också ett unikt uppdrag genom att svara mot två nämnder, dels mot nämnden för Konsument- och medborgarservice dels mot överförmyndarnämnden som är kopplad till förvaltningens överförmyndarverksamhet. Nämnden för Konsument- och medborgarservice har som uppdrag att förvalta och utveckla stadens medborgarservice till boende, besökare och företagare. Den röda tråden för dessa uppdrag är stadens målbild för utveckling av service: Boende, besökare och företagare upplever att Göteborgs Stad erbjuder tillgänglig och effektiv service som möter deras olika behov. Dessa frågor är avgörande för att staden ska kunna möta framtidens utmaningar och möjligheter på ett bra sätt.

Överförmyndarnämnden har inom sitt uppdrag som huvudsakliga uppgifter att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, att förordna och entlediga gode män och förvaltare samt att ansöka om förordnande och upphörande av godmanskap och förvaltarskap hos tingsrätten. Dessa uppgifter innebär myndighetsutövning gentemot enskilda.

Konsument- och medborgarservice är en förvaltning med verksamheter i ständig utveckling och framåtanda. Sedan förvaltningen bildades 2013 har antalet medarbetare mer än fördubblats i och med utökade och tillkommande uppdrag. För att lyckas med dess nya uppdrag är det nödvändigt att nå ut till och samverka med många olika målgrupper såväl internt i staden som externt.

Kvalifikationer:

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och med erfarenhet som ledare inom offentlig verksamhet på strategisk nivå. Med din erfarenhet som chef har du drivit förändringsarbete genom andra chefer i såväl med- som motvind.

Du har också erfarenhet från politiskt styrd organisation där du lärt dig samspelet mellan politik, tjänstemän och profession. Du har också drivit långsiktigt utvecklingsarbete och implementerat strategier. Förståelse för omvärldens krav samt förståelse för myndighetsutövande verksamhet är ett krav.

Uppdraget kräver att du har ett starkt fokus på nytta för dem verksamheten är till för, och att du brinner för att kommunal service och tjänster ska vara tillgängliga och enkla samt utförs med gott bemötande. Du har mycket god förmåga att samverka och ser möjligheter till övergripande samarbeten. Du skapar och upprätthåller relevanta relationer såväl inom staden som externt. Som chef är du lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt, hänsyn och omtanke. Du söker aktivt efter andras synpunkter samtidigt som du visar öppenhet och lyhördhet. Du har samtidigt förmåga att leda och styra genom affärsmässighet utifrån välfärdsuppdraget. Du har också förmåga att hantera komplexiteten det kan medföra att två nämnder har ansvar för olika delar av förvaltningen. Som chef bidrar du till en god arbetsmiljö och skapar stark teamkänsla. Du delar Göteborgs stads värdegrund som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-01-14
Referensnummer: A837212

Andra uppgifter:

Formell ansökan till tjänsten registrerar du via ansökningslänken. Vid denna rekrytering samarbetar vi med Source. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-executive.se.

Upplysningar lämnas av:

Karin Rudhag
Rekryteringsansvarig Sorce
Telefon: 0704–140010
E-post: karin.rudhag@ source-execusitive.se

Solaleh Khorramshahi,
Rekryterare Source
Telefon: 070–3603889

Fackliga företrädare:

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster