Studentmedarbetare inom ekologi och GIS till Malmö stadsbyggnadskontor

Publiceringsdatum: 2019-01-23

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Malmö har utvecklats till en spännande stad som lockar såväl människor som företag och i detta expansiva skede står Malmö stad inför flera utmaningar där Stadsbyggnadskontoret har en viktig roll. På Stadsbyggnadskontoret arbetar cirka 230 personer med att planera och utveckla Malmö. Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor och arbetar med kartläggning samt service åt bostadsmarknadens parter.

Arbetsuppgifter

Som studentmedarbetare i Malmö stad erbjuds du en möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Arbetstiden kan motsvara 10-15 timmar i veckan. Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som studerar på Malmö universitet eller Lunds universitet. Du ska ha läst minst 60 hp och fortfarande studera under hela uppdragsperioden.

Vi söker en studentmedarbetare som ska ta fram en GIS-analys över möjliga områden i Malmö kommun där det går att utföra ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation är det sista steget i den så kallade Balanseringsprincipen. Enligt Malmö stads gällande översiktsplan från 2018 ska "balanseringsprincipens fyra steg undvika, minimera, kompensera inom området och ersätta på annan plats [...] tillämpas vid all planering och exploatering av mark i Malmö. Det innebär att exploatering i första hand styrs till platser där den inte har negativ påverkan på natur- och rekreationsvärden. Om negativ påverkan inte kan undvikas ska skadan minimeras och kompenseras." Det sista steget, Ekologisk kompensation, kräver att det finns tillgänglig mark där kompensationen kan utföras.

Arbetet innebär att utifrån bland annat kommunens markinnehav, befintliga detaljplaner, kommande detaljplaner, översiktsplanen, samt rådande markförhållanden i området bedöma om det är lämpligt för ekologisk kompensation. Lämpliga områden för kompensation ska ritas in geografiskt med hjälp av ArcGIS. Studentmedarbetaren ska under arbetet undersöka hur andra kommuner har arbetat med att peka ut områden för ekologisk kompensation, och ta inspiration från dessa. Förutom GIS-analys kommer studentmedarbetaren eventuellt att besöka vissa av områdena. Arbetet innebär även att studentmedarbetaren kommer med förslag på lämpliga naturvårdsåtgärder i de aktuella områdena. Till exempel kan vissa områden lämpa sig väl för att anlägga en våtmark, medan andra kan omföras till ängsmark.

Arbetet ska sammanställas i en koncis rapport med tillhörande GIS-skikt. Uppdraget ska vara slutfört senast den 31 maj 2019.

Kvalifikationer

Du studerar inom biologi, ekologi, miljövetenskap, naturgeografi eller annan likvärdig utbildning, gärna på Lunds universitet eller Malmö universitet. Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är det meriterande. Som person är du noggrann och strukturerad med sinne för detaljer.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs

Omfattning: Timavlönad

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Uppdraget omfattar maximalt 100 timmar under 10-12 veckor. Som studentmedarbetare arbetar du 10 -15 timmar i veckan dagtid (i snitt 13 timmar).

Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: 2019-02-06

Referensnummer: 008-1903

Kontaktpersoner

  • Jonna Nilsdotter
  • Handläggare
  • 040-34 23 01

Fackliga företrädare

  • Stefana Nyberg
  • SACO
  • 040-342421
  • Visions Malmöavdelning
  • 040-30 48 30

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.