Enhetschef till Redovisningstjänster

Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 600 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor.
Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltningen också ansvar att driva Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete. Lär mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice

Arbetsuppgifter:

Under 2018 har en ny redovisningsenhet, Redovisningstjänster, etablerats på Intraservice som i nuläget utför redovisningshanteringen för förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och de tio stadsdelsförvaltningarna, men fler förvaltningar och bolag kan bli aktuella i framtiden. Samordningen på den nya enheten omfattar leverantörs- och kundfakturaprocessen, redovisning, moms och bokslut. För närvarande är enheten organiserad i tre kluster där kluster 1 och 3 arbetar mot stadens stadsdelsförvaltningar och kluster 2 mot stadens grund- och förskoleförvaltningar. Varje kluster leds av en enhetschef.

Enheten ingår i verksamhetsområde Ekonomi, ledning och styrning som erbjuder tjänster inom redovisning, e-handel, kvalitet, planering- och uppföljning, ärendehantering och dataskyddsförordning. Våra tjänster ska stödja stadens verksamheter, chefer och medarbetare genom att skapa möjligheter för ett enhetligt, kvalitetssäkrat och effektivt arbetssätt i staden.

Vi söker nu en chef till Redovisningstjänster kluster 3 som tillsammans med områdets två övriga chefer och medarbetare fortsatt kommer att bygga upp redovisningsenheten med fokus på att skapa trygghet och en gemensam kultur. Utveckling kommer vara viktigt, men måste kombineras med att skapa en stabil organisation. Under 2019 kommer organisationen övergå till en processorienterad organisation och indelningen i kluster kan därmed över tid komma att förändras.

Enhetens övergripande mål är att hantera redovisningsprocesserna på ett gemensamt, effektivt och kvalitativt sätt, men även att skapa en god arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Du som enhetschef kommer att vara med och leda och fördela arbetet i en process- och kundutformad organisation. Du har personal- och arbetsmiljöansvar samt budgetansvar. Som enhetschef blir du ytterst kundansvarig och ansvarig för leveranser till dina kunder utifrån överenskomna serviceavtal där en kontinuerlig dialog med våra kunder är en viktig del.

I övrigt innebär rollen bland annat samarbete med övriga enheter inom verksamhetsområdet, tjänsteansvarig, och enhetens kunder. Du rapporterar till verksamhetschef för område Ekonomi, ledning och styrning på Intraservice och ingår i dennes ledningsgrupp.

Kvalifikationer:

Till tjänsten som enhetschef söker vi dig som har högskoleutbildning med inriktning mot ekonomi och redovisning eller annan inriktning som vi bedömer relevant. Du har dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av förändringsledning och utveckling av processer.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av:

• redovisningsarbete
• processorientering av ekonomiprocesser
• arbete på sk shared service-center (antingen som chef eller medarbetare)
• systematiskt kvalitetsarbete och intern kontroll
• systemstöd inom ekonomiområdet (tex. Unit4 (Agresso), Wisma Proceedo och Hypergene)
• redovisnings- och ekonomiprocesser i Göteborgs Stad.

Du är en ledare som har förmåga att kommunicera de gemensamma målen och riktningen för att uppnå dem. Du tar initiativ och ser till att arbetet går framåt. Du tar ansvar för åtgärder, projekt och resurser samtidigt som du ser till att uppsatta mål nås. Du har förmåga att förstå och skapa helhetssyn, men kan även dyka ner i detaljer när så krävs.

Du är mån om att skapa engagemang och energi i arbetsgruppen, du ger råd, stöd och möjligheter till utveckling. Det gör du genom att vara, lyhörd och smidig i umgänget med andra och genom att verka för ett respektfullt arbetsklimat.

Eftersom rollen innebär många interna och externa kontaktytor, söker vi dig som är kommunikativ, har förmåga att arbeta tillsammans med andra genom att förstå det gemensamma uppdraget, agera utifrån det och bidra till helheten. Du söker aktivt efter andras synpunkter och har förmåga att uppfatta intentioner från våra kunder. Du kan balansera olika krav och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer.

Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.
Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-13
Referensnummer: A847294

Andra uppgifter:

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp

Upplysningar lämnas av:

Patrik Skog
Verksamhetschef
Telefon: 031-367 8106

Fackliga företrädare:

Katrin Pålsson
Saco
Telefon: 031-367 81 65

Markus Leonsson
Vision
Telefon: 031-367 83 02

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster