Specialpedagog som vill arbeta i team

Tillbaka

Rydsbergsskolan är en skola i rörelse, där elever och personal tillsammans skapar framtidens lärande i och utanför skolan. Vår pedagogiska modell bygger på ett entreprenöriellt lärande och en ämnesövergripande undervisning med individens lärande i centrum.

Rydsbergsskolan har sedan 2015 valt att arbeta med Puls för lärande som ett dagligt inslag i vår verksamhet. Som skola är vi övertygade och vi kan nu även se att det leder till ett förbättrat resultat i skolarbetet hos våra elever. Nutida forskning visar att ökad fysisk aktivitet stimulerar hjärnan så att minnesfunktionen ökar med 20%. Det innebär att både elever och pedagoger får en förbättrad koncentration och därmed lättare att lära efter ett genomfört pulspass.

Nytt för läsåret 18-19 är att pedagogerna i arbetslaget genomför pulspassen tillsammans med sina elever. Utöver detta erbjuds även all personal hälsopass tillsammans varje vecka där vi hittar på roliga aktiviteter tillsammans.

Läsåret 17-18 genomförde all personal Specialpedagogik för lärande som ett sätt att höja kompetensen inom NPF.

I vår skola går ca 420 elever i grundskola och grundsärskola. Våra elever är en viktig del i rekryteringen, så förbered dig på att träffa dem på intervjun. Här har de gjort en film till dig:

https://www.youtube.com/watch?v=0ZxLpsUvLUs&feature=youtu.be

För mer information: http://www.lerum.se/Skolsidor/Rydsbergsskolans-enhet/rydsbergsskolan/

Arbetsuppgifter:

Nu utökar vi med ännu en specialpedagog och vi vill att du kombinerar det med att i viss mån också undervisa elever i behov av särskilt stöd.

Vi söker dig som vill arbeta med specialpedagogiskt arbete i syfte att elever ska nå sin fulla potential. Du är väl förtrogen med våra styrdokument aktuell forskning inom skolutveckling. Som specialpedagog kommer du arbeta med att coacha arbetslag och pedagoger, såväl som att göra specialpedagogiska utredningar och handleda enskilda elever eller elevgrupper.

Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som består av elevhälsopedagog, specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och rektor. Elevhälsoteamet har ett nära samarbete med de olika arbetslagen på skolan och du kommer att arbeta på organisations-, grupp- och individnivå. I din roll bidrar du med din kompetens för att kartlägga lärmiljöer, förmågor och framgångsfaktorer och utveckla det långsiktiga arbetet utifrån eleverna. Du har goda kunskaper om kompensatoriska hjälpmedel för elever i behov av stöd. Du kommer också ingå i kommunens nätverk av specialpedagoger som träffas regelbundet för utveckling.

Tjänsten är på heltid men även deltid fungerar.

Kvalifikationer:

Du är en utbildad specialpedagog gärna med inriktning mot matematik, som vill arbeta i en modern skola. Du är engagerad, lösningsinriktad samt van att arbeta i team. Du har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat. Ett positivt förhållningssätt är viktigt för oss och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi söker dig med god förmåga att
- göra specialpedagogiska utredningar
- skapa och upprätthålla professionella, goda förtroendefulla relationer
- muntligt och skriftligt kommunicera styrkor och utvecklingsområden i lärandemiljöer
- arbeta självständigt och själv lyfta och ta ställning i olika frågor
- samarbeta med andra

Vill du arbeta för en skolkultur där det finns en stark tro på elevers möjligheter att lyckas samt där det finns höga förväntningar på alla, är du varmt välkommen med din ansökan.


Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete.

Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdsprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda vill vi inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: 2019-08-05
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-04-15

Arbetsgivarens referensnummer: A858824

Upplysningar lämnas av:

Emil Beckman
Rektor
Telefon: 0302-52 13 09
E-post: emil.beckman@lerum.se

Peder Westman
Rektor
E-post: peder.westman@lerum.se

Facklig(a) företrädare
Karin Pedersen
Facklig representant Lärarnas Riksförbund
Mobiltelefon: 073-660 47 66
E-post: karin.pedersen@lerum.se

Pernilla Persson
Facklig representant, Lärarförbundet
Mobiltelefon: 073-0599952
E-post: pernilla.persson@lerum.se

Tillbaka