Barn- och ungdomskoordinator - främjande och förebyggande insatser för familjer med barn 7-20 år

Lerums kommun har startat en ny organisation för samverkan mellan Sektor stöd och omsorg och Sektor lärande. En gemensam enhet; Plattform Lerum ska med fokus på främjande och förebyggande insatser för barn, unga och familjer bidra till att utveckla kommunens arbete med tidiga insatser och till den sociala hållbarheten. Detta helt i enlighet med Västra Götalandsregionens Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020.

Syftet med Plattform Lerum, är att skapa en arena för ett lättillgängligt, familjecentrerat och samordnat stöd till familjer med barn i åldrarna 0-20 år. Med målet ökad hälsa och fullföljda studier ska enheten ha en nära samverkan med förskola, skola, socialtjänst och sjukvård samt fungera som en brygga dem emellan.

Plattform Lerum kommer dels innefatta kommunens befintliga familjecentralsverksamhet (0- 6år), dels ett nystartat familjestödsteam med fokus på att stödja familjer med barn i åldrarna 7-20 år.

Exempel på insatser som teamet har för avsikt att erbjuda är föräldrarådgivning, föräldraskapsutbildning men också samordning och koordinering av stöd- och behandlingsinsatser som utförs av andra ex skola, socialtjänst, sjukvård och föreningsliv.

Insatserna kommer inte att vara biståndsbedömda, men ett nära samarbete kommer ske med socialtjänstens myndighets - och behandlingsenhet. Samarbete kommer även ske med ungdomsmottagning, fältsekreterare, fritidsgårdar och föreningsliv.

Inom ramen för vårdsamverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård kommer det också att knytas ett konsultativt vårdsamverkansteam (SAMLA-team) till Plattform Lerum.

Den tilltänka geografiska placeringen för teamet är i mycket nära anslutning till Lerums centrum och Lerums station.

Arbetsuppgifter:

Tjänsten som Barn- och ungdomskoordinator är en helt nyinrättad befattning och vi söker någon som vill vara med i ett spännande och kreativt utvecklingsarbete gällande att hitta verkningsfulla former för samverkan och tidiga insatser för familjer med barn.

I uppdraget ingår att starta upp, utveckla och genomföra föräldrautbildningar och föräldrarådgivning för familjer med barn i åldrarna 7-20 år. Detta görs ihop med en kollega med samma titel fast med pedagogisk utbildningsbas. (som redan är rekryterad och tillträder 1 februari)

En annan arbetsuppgift för de två koordinatorerna kommer vara att fungera som en brygga mellan skola - socialtjänst och aktivt arbeta för att få till ett välfungerande flöde och god samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta arbete kan komma att innebära rent operativa insatser i enskilda ärenden men också arbete på mer organisatorisk och konsultativ nivå.

Barn och ungdomskoordinatorerna kommer också ha som uppgift att tillsammans med enhetschefen planera för teamets fortsatta utveckling gällande arbetssätt och bemanning. Detta då teamet är helt nystartat och inledningsvis bara kommer att bestå av de två koordinatorerna.

Kvalifikationer:

Du är utbildad socionom med erfarenhet av familjecentrerat arbete och strukturerade samtal med barn och föräldrar. Du har erfarenhet från socialtjänstens verksamheter och du vet att det lönar sig när skola och socialtjänst arbetar tillsammans. Detta även om samtalen inom ramen för Plattform Lerum kommer att vara av rådgivande och stödjande karaktär. Vi ser gärna att du har någon form av påbyggnadsutbildning inom ramen för samtalsmetodik och behandlingsarbete samt har erfarenhet av föräldraskapsutbildning och föräldrarådgivning. Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten ses också som meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och du har körkort.

Som person är du är initiativrik, kreativt lösningsinriktad samt van att arbeta i team. Du är prestigelös och ödmjuk utan att vara otydlig. Du har förmåga att arbeta strukturerat och metodiskt. Du tilltalas av att få vara med och utveckla en ny verksamhet och du har strukturen och modet att ta egna initiativ till utveckling. Vidare ser vi att du låter barnens och familjernas bästa få genomsyra allt du gör. Vi lägger stor vikt vid att du har ett positivt förhållningssätt, tålamod och förståelse för att god samverkan förutsätter att vi tror gott om varandra.

Ansökan ska vara inne senast den 18 februari och intervjuer kan komma att ske under pågående ansökningstid.

Varmt välkommen med din ansökan!

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-18
Referensnummer: A846548

Andra uppgifter:

Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete.

Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Frida Atterstam
Enhetschef
Mobiltelefon: 0730-763871
Telefon: 0302-52 17 40
E-post: frida.atterstam@lerum.se

Fackliga företrädare:

Fackliga företrädare nås via kommunens växel
Telefon: 0302-52 10 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster