Specialpedagog med övergripande uppdrag till Lerums grundsärskola

Lerums grundsärskola består av två enheter: Knappekullaskolans grundsärskola (årskurs 1-5) som är belägen på Knappekullaskolan och Rydsbergsskolans grundsärskola (årskurs 6-9) belägen på Rydsbergsskolan. Varje skolenhet är väl inkluderad på respektive skola och det sker ett medvetet arbete för att grundsärskolan ska vara synlig och delaktig i de utvecklingsprocesser som sker på varje skola. Utvecklingsarbetet på Lerums grundsärskola bygger på ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Våra prioriterade mål på enheten handlar om god undervisning/bedömning, arbetslagsutveckling, bemötande av utåtagerande elever och TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Lerums grundsärskola tillsammans med Knappekullaskolan står inför ett spännande projekt där en helt ny f-9 skola inom en snar framtid ska byggas för vår verksamhet. När skolan väl är färdig så kommer Lerums grundsärskola 1-9 att finnas samlad på en och samma skola. En viktig och rolig process har nu startat kring lärmiljöer och lokalprogram för grundsärskola.

Lerums grundsärskola har 47 elever och utöver detta finns det elva grundsärskoleelever som är individuellt integrerade i kommunens grundskolor.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZxLpsUvLUs&feature=youtu.be

Arbetsuppgifter:

Detta är en helt ny tjänst och vi söker dig som vill arbeta som övergripande specialpedagog på en grundsärskola med syfte att alla våra elever ska nå sin fulla potential. Du har utbildning och erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning. Du är väl förtrogen med styrdokument och aktuell forskning inom skolutveckling och funktionsvariationer. Som specialpedagog kommer du att arbeta coachande och handleda mot arbetslag och medarbetare, såväl som att göra specialpedagogiska utredningar och handleda enskilda elever eller elevgrupper.

Du kommer att ingå i grundsärskolans två elevhälsoteam som består av elevhälsopedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och rektor. Elevhälsoteamen har ett nära samarbete med de olika arbetslagen på skolorna och du kommer att arbeta på organisations-, grupp- och individnivå. I din roll bidrar du med din kompetens för att kartlägga lärmiljöer, förmågor och framgångsfaktorer för att utveckla varje elev på individ- och gruppnivå. Du har goda kunskaper om kompensatoriska hjälpmedel. Du kommer också att handleda de pedagoger i kommunens grundskolor som har elever som går omvänt integrerade. I kommunen finns nätverk av specialpedagoger som träffas regelbundet för utveckling och där kommer även du att ingå.

Kvalifikationer:

Du är en utbildad specialpedagog med erfarenhet och utbildning mot intellektuell funktionsnedsättning, som brinner för att utveckla grundsärskolan. Du är engagerad, kreativ lösningsinriktad samt van att arbeta i team. Du har visat en särskilt god förmåga att analysera och utveckla samt att handleda grupper och enskilda medarbetare i förändringsarbete. Ett positivt förhållningssätt är viktigt för oss och det lägger vi stor vikt vid.

Vi söker dig med god förmåga att
- göra specialpedagogiska utredningar
- skapa och upprätthålla professionella, goda förtroendefulla relationer
- muntligt och skriftligt kommunicera styrkor och utvecklingsområden i lärandemiljöer
- arbeta självständigt och själv lyfta och ta ställning i olika frågor
- samarbeta med andra.

Vill du arbeta för en skolkultur där det finns en stark tro på elevers möjligheter att lyckas samt där det finns höga förväntningar på alla, är du varmt välkommen med din ansökan.

Antal tjänster: 1. Anställningen startar enligt överenskommelse.

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-28
Referensnummer: A847058

Andra uppgifter:

Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete.

Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Niss Kerstin Hallgren
Rektor
Mobiltelefon: SMS: 0736-84 44 05
Telefon: 0302-52 20 75
E-post: nisskerstin.hallgren@ lerum.se

Fackliga företrädare:

Hanna Karlsson
Lärarnas riksförbund
Mobiltelefon: SMS: 072-2065278
E-post: hanna.karlsson@lerum.se

Pernilla Persson
Lärarförbundet
Mobiltelefon: 073-059 99 52
E-post: pernilla.persson@lerum.se

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster