Biståndshandläggare till enhet ordinärt boende

Publiceringsdatum: 2019-02-14

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård, rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Var med och bygg morgondagens vård och omsorg Malmö behöver dig!

1 januari 2018 bilades den nya myndighetsavdelningen inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. I september delades avdelningen in i tre enheter som ansvarar för myndighetsutövning för äldre och funktionshindrande utifrån respektive uppdrag. Avdelningen består av cirka 150 medarbetare indelade i tre enheter: SVU/korttid, ordinärt boende och SÄBO/ADM & utveckling samt en stabsfunktion. Vi är flera olika yrkeskategorier samlade inom myndigheten: chefer, biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, administratörer och utvecklingssekreterare.

Arbetsuppgifter

• Ansvara för myndighetsbeslut för äldre och funktionshindrade.
• Handlägga ärenden för personer bosatta i främst ordinärt boende.
• Utreda, pröva, besluta och följa upp besluten kring den enskildes behov av bistånd enligt gällande lagstiftning.
• Möta den enskilde i hemmet eller under samordnad individuell plan/vårdplanering och ta hjälp vid annan kompetens vid behov.
• Planera, följa upp och utveckla verksamheten
• Samverka med andra myndigheter.

Kvalifikationer

Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning. Du har god kunskap om målgruppen. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt kan motivera dina beslut på ett klart och tydligt sätt. Du tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter, strukturerar själv sitt angreppssätt, driver sina processer framåt i målets riktning och har förmåga att behålla realistiskt perspektiv på situationer. Du har förmåga att hantera och kritiskt granska synpunkter och klagomål. Du ska kunna prioritera samt göra etiska överväganden och ställningstaganden. Du har god förmåga att sätta dig in i andra människors situation och kan möta varje enskild person och dennes närstående utifrån deras individuella situation.

Erfarenhet av myndighetsutövning, annat kvalificerat arbete inom funktionshinderområdet samt arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande men inget krav. Meriterande är om du har värdegrundsutbildning och fördjupade studier inom äldre- och/eller funktionshinderområdet. Meriterande är om du arbetat i Procapita/ Lifecare- Handläggare och Mina planer/SVPL-IT samt om du har kunskaper om Socialstyrelsens utredningsmodell IBIC. Dokumenterad förmåga att kunna möta människor på ett stödjande sätt och viss erfarenhet av att arbeta med Socialstyrelsens bedömningsinstrument Behov i centrum och ICF är meriterande. Andra språkkunskaper är meriterande.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde 20190501 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning 20190501-20191231.

Tidsbegränsat till: 2019-12-31

Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: 2019-03-10

Referensnummer: 175-19-55

Kontaktpersoner

  • Johan Larsson
  • Sektionschef
  • 070-914 83 83
  • 040-34 37 28

Fackliga företrädare

  • Semsa Suljic
  • SACO/Akademikerförbundet SSR
  • 040-34 62 72
  • Anna Nordstrandh
  • Vision
  • 040-34 57 82

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.