1 Klicka på någon av knapparna nedan för att ansöka

Ansök med Recruit
Om du vill ha tillgång till din ansökan efter att du skickat in den kan du logga in eller skapa ett konto i Visma Recruit genom att klicka här.
Ansök med formulär
Om du vill ansöka genom att använda formuläret nedan klicka här. Du kan då också använda din LinkedInprofil, den kommer att läggas till som en länk i din ansökan.

2 Personuppgifter

Använd formuläret nedan för att ansöka. Om du vill kan du även använda din linkedinprofil. Din linkedinprofil kommer då att läggas till som en länk i din ansökan.
Spara tid genom att importera dina personuppgifter från din LinkedIn-profil
   
   
Skriv: 0123456789 (utan bindestreck och mellanslag)
 

3 Länkar

4 Bifogade filer2 MB/fil (maxstorlek)
2 MB/fil (maxstorlek)


2 MB/fil (maxstorlek)

5 Frågor

Inom vilket område önskar du arbeta?
 
Din ålder
 
Vilken utbildning har du?
 
Vart geografiskt önskar du arbeta?
 
Har du körkort?
 
Har du tillgång till egen bil?
 
Vart fick du kännedom om denna tjänst?
 

6 Villkor

Nedan finns vår integritetspolicy, expandera rutan för att läsa texten.

Syftet med nyttjandet av Visma Recruit är att säkerställa en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. De personuppgifter arbetsgivaren får från dig möjliggör en effektiv kommunikation och bedömning av dig som kandidat.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten. Tänk på att endast lämna uppgifter som är relevanta och efterfrågas i annonsen. Lämna inte uppgifter om exempelvis skyddad identitet, belastningsregister, läkarintyg och annan känslig information, eftersom det normalt inte finns någon sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Observera att du som kandidat är berättigade att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket.

Arbetsgivaren är registeransvarig för behandling av dina personuppgifter och alla frågor om integritet kan riktas till arbetsgivaren.

Visma Recruit är en molntjänst som utvecklats av Visma. Således kan Vismas support, tekniker och deras underleverantörer ha tillgång till dina personuppgifter som en del av driften av tjänsten. Underleverantörer omfattas av databehandlingsavtal för att säkerställa integritet enligt den standard som införs genom gällande sekretesslagstiftning (GDPR från den 25 maj 2018).

Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information.

Du som kandidat kan när som helst kontakta arbetsgivaren för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Detta även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data och rätten till dataportabilitet. Du som kandidat har rätt att lämna klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

Vid skyddad identitet, vänd dig till den kontaktperson som finns angiven i annonsen för information om hur du ansöker.