1 Personuppgifter

Använd formuläret nedan för att ansöka.
   
   
Skriv: 0123456789 (utan bindestreck och mellanslag)
Skriv: 12345 eller 123 45
 

2 Frågor

Vilken skola går du på?
 
Vilket program går du?
 
Har du en idé för din entreprenörsverksamhet?
 
Om du svarat ja, beskriv idén för din entreprenörsverksamhet kortfattat
 
Namn på eventuell kompis du vill driva idén med
 

3 Villkor

Nedan finns vår integritetspolicy, expandera rutan för att läsa texten.

GDPR information gällande hantering av dina personuppgifter i rekrytering och omställning, Västerås stad.

Rekrytering:  
När du skickar in din ansökan kommer Västerås stad att behandla dina personuppgifter som en del i bedömningen av din ansökan. Under rekryteringsprocessen kommer rekryteringsgruppen och i vissa fall aktuella fackliga organisationer att ha tillgång till dina uppgifter. För att möjliggöra rekryteringsprocessen kommer dina personuppgifter att behandlas i rekryteringssystemet Visma Recruit. Dina personuppgifter kan även komma att användas vid eventuella kandidatundersökningar. 

Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att redigera dina personuppgifter fram till att annonsens sista ansökningsdatum passerat. Du som kandidat kan när som helst utöva rätten att återta din ansökan, få tillgång till eller korrigera dina personuppgifter samt utöva rätten till dataportabilitet. Kontakta då Västerås stad via de kontaktuppgifter som finns längst ner i texten.

Som inkommen handling till myndighet arkiveras alltid dina personuppgifter enligt arkivlagen. Om du blir anställd arkiveras även din ansökan. Erhöll du inte tjänst raderas din ansökan 24 månader efter avslutad rekrytering.

Omställning:
När du skickar in ditt CV kommer Västerås stad att behandla dina personuppgifter som en del i bedömningen av ditt omställningsärende. Under omställningsprocessen kommer handläggare, chef och i vissa fall aktuella fackliga organisationer att ha tillgång till dina uppgifter. För att möjliggöra omställningsprocessen kommer dina personuppgifter att behandlas i omställningssystemet Visma Recruit.  

Du kan när som helst utöva rätten att återta din ansökan, få tillgång till eller korrigera dina personuppgifter samt utöva rätten till dataportabilitet. Kontakta då Västerås stad via de kontaktuppgifter som finns längst ner i texten.

Dina personuppgifter raderas senast 24 månader efter avslutat omställningsärende.


Västerås stad är registeransvarig för behandling av dina personuppgifter och alla frågor om integritet kan riktas till dataskyddsombudet via kontaktuppgifterna till Västerås stad. Dessutom har du rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

Om du har skyddad identitet kontaktar du oss för information om hur du skickar in dina handlingar och hur hanteringen av dina personuppgifter sker.

Kontaktuppgift Västerås stad, Rekryteringscenter: Tfn 021-39 00 00, fråga efter Rekryteringscenter.

Visma Recruit är en molntjänst som utvecklats av Visma. Således kan Vismas support, tekniker och våra underleverantörer ha tillgång till dina personuppgifter som en del av driften av tjänsten. Underleverantörer omfattas av databehandlingsavtal för att säkerställa integritet enligt den standard som införs genom gällande sekretesslagstiftning (GDPR från den 25 maj 2018).