Vad roligt att du är intresserad av en av våra tjänster inom Västerås stad.

I din ansökan ombeds du att besvara ett antal enkätfrågor. Vi vill uppmuntra till att svara noggrant för att ge bästa möjliga förutsättningar till ett rättvist urval i rekryteringen.

När du söker en tjänst inom kommun, landsting eller på en statlig myndighet blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att din ansökan kan begäras ut.

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta stadens dataskyddsombud på tfn 021-390000 eller e-post dataskyddsombud@vasteras.se

Om du har skyddade personuppgifter rekommenderar vi att du skickar in din ansökan på annat sätt, ex via Skatteverkets postförmedling. Väljer du annat sätt måste du tydligt ange att du har skyddade personuppgifter.

Lycka till med din ansökan,

Med vänlig hälsning
Västerås stad
Jag har tagit del av ovanstående information.