Har du socionomexamen?
 
Hur många års erfarenhet har du av ekonomiskt bistånd?
 
Har du erfarenhet av arbete med ProCapita?
 
Om det skulle bli aktuellt, när kan du tillträda tjänsten?
 
Hur fick du först kännedom om den lediga befattningen?
 
Har du för närvarande en anställning inom Landskrona stad?