1 Klicka på någon av knapparna nedan för att ansöka

Ansök med Recruit
Om du vill ha tillgång till din ansökan efter att du skickat in den kan du logga in eller skapa ett konto i Visma Recruit genom att klicka här.
Ansök med formulär
Om du vill ansöka genom att använda formuläret nedan klicka här. Du kan då också använda din LinkedInprofil, den kommer att läggas till som en länk i din ansökan.

2 Personuppgifter

Använd formuläret nedan för att ansöka. Om du vill kan du även använda din linkedinprofil. Din linkedinprofil kommer då att läggas till som en länk i din ansökan.
Spara tid genom att importera dina personuppgifter från din LinkedIn-profil
   
   
Skriv: 0123456789 (utan bindestreck och mellanslag)
 

3 Länkar

4 Bifogade filer2 MB/fil (maxstorlek)


2 MB/fil (maxstorlek)


2 MB/fil (maxstorlek)

5 Frågor

Är du legitimerad sjuksköterska?
 
Har du erfarenhet av arbete som sjuksköterska?
 
Har du B-körkort?
 
Hur hittade du den här annonsen?
 

6 Villkor

Nedan finns vår integritetspolicy, expandera rutan för att läsa texten.

Den förvaltning/bolag inom Göteborgs stad där du söker jobb är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter du registrerar och alla frågor om integritet kan riktas till förvaltningen/bolaget.  Kontaktuppgifter till respektive förvaltning/bolag återfinns i aktuell jobbannons. Du kan nå stadens dataskyddsombud på dso@intraservice.goteborg.se.

Syftet med nyttjandet av Visma Recruit för insamlandet av personuppgifter är att möjliggöra en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess och en effektiv bedömning av och kommunikation med dig som kandidat.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med förvaltningen/bolaget i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket för den unika rekryteringen. Detta innebär att din data inte får användas i rekryteringen.

Visma Recruit är en molntjänst som utvecklats av Visma. Således kan Vismas support, tekniker och deras underleverantörer ha tillgång till dina personuppgifter som en del av driften av tjänsten. Underleverantörer omfattas av databehandlingsavtal för att säkerställa integritet enligt den standard som införs genom gällande sekretesslagstiftning (GDPR från den 25 maj 2018).

Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla ändamålet. Göteborgs stad omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att staden bevarar allmänna handlingar. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till staden tex din ansökan. Respektive förvaltning/bolag gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt beslutade dokumenthanteringsplaner.

Du som kandidat kan när som helst kontakta förvaltningen/bolaget för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

Om du har skyddad identitet kontakta förvaltningen/bolaget för vidare information om hur du ansöker om jobb och hantering en av dina personuppgifter i samband med det.

De som ingår i rekryteringsarbetet på den förvaltning/ bolag där du söker jobb har tillgång till din data tex rekryterande chef och HR-avdelningen.