1 Klicka på någon av knapparna nedan för att ansöka

Ansök med Recruit
Om du vill ha tillgång till din ansökan efter att du skickat in den kan du logga in eller skapa ett konto i Visma Recruit genom att klicka här.
Ansök med formulär
Om du vill ansöka genom att använda formuläret nedan klicka här. Du kan då också använda din LinkedInprofil, den kommer att läggas till som en länk i din ansökan.

2 Personuppgifter

Använd formuläret nedan för att ansöka. Om du vill kan du även använda din linkedinprofil. Din linkedinprofil kommer då att läggas till som en länk i din ansökan.
Spara tid genom att importera dina personuppgifter från din LinkedIn-profil
   
   
Skriv: 0123456789 (utan bindestreck och mellanslag)
Skriv: 12345 eller 123 45
Geografisk placering


 

3 Länkar

4 Bifogade filer

2 MB/fil (maxstorlek)
2 MB/fil (maxstorlek)
2 MB/fil (maxstorlek)

5 Villkor

Nedan finns vår integritetspolicy, expandera rutan för att läsa texten.

Syftet med nyttjandet av Visma Recruit är att möjliggöra en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess och en effektiv bedömning och kommunikation av dig som kandidat. Som en del av nyttjandet av Visma Recruit får Sigtuna kommun personuppgifter från dig och behandlar sådana personuppgifter som en del av bedömningen av färdigheter förmågor och passande för tjänsten.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Sigtuna kommun i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigade att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket.

Sigtuna kommun är registeransvarig för behandling av dina personuppgifter och alla frågor om integritet kan riktas till dem.

Visma Recruit är en molntjänst som utvecklats av Visma. Således kan Vismas support, tekniker och deras underleverantörer ha tillgång till dina personuppgifter som en del av driften av tjänsten. Underleverantörer omfattas av databehandlingsavtal för att säkerställa integritet enligt den standard som införs genom gällande sekretesslagstiftning (GDPR från den 25 maj 2018).

Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars arbetsgivaren.

Du som kandidat kan när som helst kontakta Sigtuna kommun för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

Kontakta Sigtuna kommun vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.