Vad roligt att du är intresserad av Västerås stad.

I din intresseanmälan ombeds du att besvara ett antal enkätfrågor.

När du skickar din intresseanmälan till kommun, landsting eller en statlig myndighet blir den en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att din intresseanmälan kan begäras ut.

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter kan du kontakta stadens dataskyddsombud Tfn 021-390000 eller e-post dataskyddsombud@vasteras.se

Om du har skyddade personuppgifter rekommenderar vi att du skickar in din intresseanmälan på annat sätt, ex via Skatteverkets postförmedling. Väljer du annat sätt måste du tydligt ange att du har skyddade personuppgifter.

Lycka till

Med vänlig hälsning
Västerås stad

Jag har tagit del av ovanstående information.