Sök jobbet här

Skriv ut

Ungdomshandledare till nytt stödboende i Kristianstad

Arbetsplatsbeskrivning

VoB Syd är ett kommunalt vårdbolag som ägs av kommunerna i Kronobergs län och Skåne. Verksamheterna tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning, behandling med placering i HVB eller familjehem. VoB driver även boenden för ensamkommande flyktingungdomar och erbjuder konsultationer och insatser i öppenvård. VoB är känt för kundfokus, kvalitetstänkande och förståelse för socialtjänstens situation. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för dig som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård. Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och hög kompetens. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar vi till förändring som gör skillnad i klienternas liv.

VoB kommer under hösten 2017 att starta ett nytt stödboende för ungdomar i Kristianstad. Målgruppen är ungdomar i åldern 16-20 år, pojkar och flickor med behov av stödinsatser i eget boende/gruppboende.
Stödboendet tar emot ungdomar som varit placerade på HVB/Integrationsboende, familjehem, som ej längre har behov av dessa placeringsformer, utan är redo för att ta nästa steg mot självständighet. Målgruppen kan även vara andra ungdomar som är i behov av de insatser som stödboende kan erbjuda. Stödboendet planerar för 17 platser. Vill du vara med. Vi söker nu ett flertal nya medarbetare som vill bidra med sin kompetens och erfarenhet för att starta och utveckla detta nya stödboende.

Verksamhetens struktur utgår från en miljöterapeutisk grund. Grundtanken är att hjälpa ungdomen att träna sig att bygga upp sociala färdigheter, stärka självkänslan och självförtroendet. I verksamheten finns en tydlig struktur med regler och rutiner som varje ungdom har ansvar för att följa. Målsättningen med insatsen på stödboendet är att ungdomen på egen hand, klarar att fullfölja skolan/arbetet, kan sköta ett boende på ett bra sätt, kan sköta sin ekonomi, samt har tillgång till en meningsfull fritid, vilket möjliggör ett eget självständigt boende utan insats från socialtjänsten.

Arbetsbeskrivning

Som ungdomshandledare svarar du för tillsyn, stöd och vägledning till ungdomarna i boendet. I arbetet ingår att vara ett stöd i vardagliga hushållssysslor, samt dokumentation/journalskrivning. Du är ansvarig kontaktperson för några ungdomar på stödboendet. Kontaktpersonen ansvarar för att en genomförandeplan och veckoplanering upprättas och följs upp regelbundet. Som ungdomshandledare förväntas du kunna genomföra strukturerade uppföljningssamtal utifrån vårdplan, genomförandeplan och veckoplanering.

Kvalifikationer

Ungdomshandledare på våra stödboenden har adekvat beteendevetenskaplig högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning från ex yrkeshögskola eller folkhögskola, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna från HVB /integrationsboende, pedagogiskt arbete, är meriterande. Du har goda kunskaper om hur det svenska samhället är organiserat, och vart man som privatperson vänder sig i olika frågor.
Du har hög integritet och god förmåga att samverka både internt med kollegor samt externt med socialtjänst, gode män, skola och andra samarbetspartners. Det är ett krav att du har förmåga att självständigt kunna fatta beslut, samtprioritera arbetsuppgifter, samt genomföra strukturerade uppföljningssamtal. Du är kommunikativ, flexibel, strukturerad, positiv och prestigelös med god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i tal och skrift.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid / deltid

Tillträde:   2017-07-17 Efter överenskommelse

Ansökan

Ansök senast:   2017-05-10

Referensnummer:   A673366

Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:   Månadslön Individuel lönesättning

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   5

Arbetstid:   Schema

kvällar, helger och sovande jour ingår

Kontakt

Kontaktpersoner

Jennie Börjhagen Utvecklingschef 0728-42 98 03 jennie.borjhagen@vob.se
Bodil Eriksson Ledningsstrateg 0708-38 08 81 bodil.eriksson@vob.se

Övrigt

B-körkort samt att du avstår från att röka under arbetstid är en förutsättning för anställning.
Kollektivavtal: KFS vård och omsorgsavtalet tillämpas.
Utdrag från misstanke- och belastningsregistret inhämtas inför en ev. anställning