Vi vill att det ska vara enkelt och effektivt att söka arbete hos oss och du börjar med att fylla i person-och kontaktuppgifter.Det ingår att fylla i frågor i ansökan, här har du chansen att visa att du har rätt kompetens för arbetet och frågorna ersätter dessutom det personliga brevet.Vi önskar att du endast bifogar CV. Tänk på att det är viktigt med ett informativt CV, så det blir tydligt vilka meriter och erfarenheter du har. Till exempel vilka arbetsuppgifter och ansvar har du haft i ditt nuvarande/tidigare arbete.Bifoga inte andra dokument då du söker arbetet. Vi kontaktar dig om du behöver komplettera din ansökan med exempelvis intyg eller examensbevis.

Vill du gå vidare med din ansökan?
Välj ett alternativ.