Jobbeskrivning

Om arbetsplatsen

Ta chansen att vara med och utveckla vår hälsocentral i omställningsarbetet mot Nära Vård. Det innebär bland annat ett personligt anpassat uppdrag med egen patientlista och ansvar för våra mest sköra äldre. Arbetssättet innebär ökade möjligheter till hembesök och därmed kunna förmedla trygghet till de patienter som behöver det bäst

Frösö hälsocentral ligger belägen på Frösön strax utanför stadskärnan, nära Storsjön med i nuläget ca 11.600 listade patienter. Vi har ett geografiskt upptagningsområde med både tätort och landsbygd. Vi har ansvar för tre SÄBO och ett välfungerande samarbete med kommunens distriktssköterskor i hemsjukvård. Frösö Hälsocentral har en stabil personalgrupp där vi genom RAK tar tillvara varandras kompetens och skapar bra förutsättningar för patienten. Vi är en välfungerande arbetsplats med bra rutiner, gott samarbete och engagemang blandat med en stor portion nytänk.

Vi har ett multimodalt team med sjukgymnast, psykologer, socionom, rehabkoordinator och läkare. Vi har distriktssköterskor med egna ansvarsområden som tillsammans med undersköterskor och medicinska sekreterare arbetar på toppen av sin kompetens. BVC, MVC och sjukgymnastiken är välbemannade med erfarna medarbetare och vi har två engagerade enhetschefer.

Vi satsar på distansoberoende teknik, vilket innebär ny variation och flexibilitet för dig på arbetet och det finns även möjlighet att till viss del kunna arbeta hemifrån. Inom primärvården i regionen finns ett mycket gott forskningsklimat. Vår FoU enhet kan bistå med stöd och vetenskaplig handledning tillsammans med främst Umeå Universitet.

Klicka på länken för att se en film från vår hälsocentral med en av våra blivande distriktsläkare: http://play.mediaflowpro.com/ovp/17/30CFCBTY8R

Arbetsuppgifter

Arbetet hos oss som specialist i allmänmedicin innebär sedvanligt mottagningsarbete, hembesök, och vid behov digitala besök. Det finns också möjlighet till sidouppdrag inom SÄBO, BVC, MVC, och handledning av utbildningsläkare. Schemamässigt är du upplagd som frågedoktor utan inbokade patienter ungefär en till två halvdagar per vecka för att svara på frågor från alla yrkesgrupper, och detta möjliggör en mer ostörd mottagning övrig tid.

Du har möjlighet att anpassa ditt dagsschema enligt egna önskemål när det gäller bland annat administrativ tid med möjlighet distansarbete i samråd med närmaste chef. Vi har läkarmöte en två timmar per vecka, och regelbunden fortbildning i form av fortbildningsdagar fem dagar per år. Dessa dagar medverkar till att skapa en stark allmänmedicinsk gemenskap i regionen.

Utöver det erbjuds man plats i FQ-grupp för fortbildning och reflektion i grupp fem dagar per år. Enstaka beredskapspass ingår i arbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin eller i slutet av din ST i allmänmedicin.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Anställningens omfattning

Anställningsform : Tillsvidareanställning

Omfattning : Heltid

Tillträde :
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast: 2024-01-28 23:59

Referensnummer : Persr/838/2023

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen : 2

Kontakt

Kontaktpersoner

Cathrine Thand
Enhetschef
Mobiltelefon 063-15 44 96
Telefon
Ulrika Fjellstrand Nyman
Enhetschef
Mobiltelefon

Facklig företrädare

Frida Wikén
Läkarföreningen
Mobiltelefon 063-15 30 00
Telefon

Övrigt

Urval och intervju sker löpande, tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

Primärvården är en sjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:
• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare
utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
• Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på
avhandlingen.
• Dokumenterad handledarutbildning
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.

Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden.

Läs mer : http://www.regionjh.se

Vill du veta var vi finns?
Se arbetsplatsen på karta   här